Референтна и дисконтна каматна стопа

Комисија за контролу државне помоћи на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) и члана 4. став 5. Уредбе о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласникр РС“, број 62/21), прописује начин утврђивања, израчунавања и ажурирања основне референтне каматне стопе и израчунавања референтне и дисконтне каматне стопе које се користе за обрачун износа и дисконтовање државне помоћи.