Упутство за попуњавање табела – достављање података за годишњи извештај