Подршка реформи јавне управе у Србији у процесу европских интеграција - (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ)

Пројекат ,,Подршка реформи јавне управе у Србији у процесу европских интеграција" спроводиo се у оквиру Немачко-српске развојне сарадње (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ). Циљ пројекта је био јачање административних капацитета јавне управе на европском путу, кроз експертску подршку државним органима. Августа 2022. године је кренула пројектна реализација. 

Одржане су радионице у више центара у Републици Србији и две у Београду, обухватајући локални и национални ниво потенцијалних даваоца државне помоћи, на тему ,,Јачање административних капацитета надлежних институција у примени прописа за контролу државне помоћи”. На радионицама је  представљен и Водич о контроли државне помоћи који је резултат пројекта. Осим Водича, представљени су и новоусвојени подзаконски акти потенцијалним даваоцима државне помоћи у Републици Србији, у циљу реформе јавне управе у процесу европских интеграција.