Овлашћена лица

 

Поступке пред Комисијом спроводе овлашћена службена лица из састава Одељења за контролу државне помоћи, и то:

 1. Милица Милорадовић
 2. Милица Којић
 3. Никола Контић
 4. Ирена Марковић
 5. Слободанка Марјановић
 6. Ана Гемаљевић
 7. Јована Максић
 8. Горана Јевђић
 9. Никола Здравковић

 

За вођење поступка и предузимање радњи у управној ствари остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, по захтеву поднетом Комисији, овлашћена лица су:

 1. Лука Милошевић
 2. Милица Којић
 3. Јелена Штуловић Прекић
 4. Марина Крстић

 

Овлашћено лице за вођење поступка и предузимање радњи по захтеву за приступ подацима о личности је Марина Крстић.