TAIEX

У сарадњи TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Expert instrument of the European Commission) и Комисије за контролу државне помоћи, организована је експертска мисија у периоду од 4-8. септембра 2023. године.

 Тема експертске мисије је била регионална државна помоћи под називом - Implementing principles of new Guidelines on regional State aid. TAIEX ескпертска мисија је спроведена у сарадњи са експертима у области државне помоћи, госпође Мартине Шторек и господина Пиотра Волског.

Циљ експертске мисије је био да се учесницима објасне и приближе нова правила за доделу регионалне државне помоћи. Један од специфичних циљева TAIEX је био да се упореде и истакну разлике између нових и старих смерница о регионалној државној помоћи (Differences new Guidelines on regional State Aid (2021) aid VS old Guidelines on regional State aid (2014)), као и између Уредбе о општем групном изузећу у делу који се односи на регионалну државну помоћ из 2014. односно 2021. године (Differences General Block Exemption Regulation (2021/3) vs General Block Exemption Regulation (2014) regarding regional state aid). На TAIEX експертској мисији су појашњени начини оцене мера државне помоћи, подстицајног ефекта, економске анализе инвестициног пројекта, принципа инвеститора у тржишној економији, при чему су обрађени значајни случајеви Европске комисије који су утицали на праксу и регулативу Европске уније.

Такође, на TAIEX експертској мисији запосленима у Комисији су приближени  принципи нових правила о регионалној државној помоћи кроз вежбе и менторство.

У оквиру ове мисије 7. септембра 2023. године одржана је и дискусија на којој су присуствовали учесници релевантних институција које су се до сада јављале као давоци регионалне државне помоћи (Министарство финансија, Републичкa дирекцијa за имовину Републике Србије, Министарствo привреде и Развојнa агенцијa Србије). Дискусија је организована ради подизања свести о  правилима о контроли државне помоћи и изменама у области регионалне државне помоћи.