Јавне набавке

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину Комисије за контролу државне помоћи усвојен је на 167. седници Савета, одржаној 10. фебруара 2023. године, а донет је на основу Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке и набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује у Комисији за контролу државне помоћи, број 110-00-00003/2021-01 од 25. јануара 2021. године и број 110-00-00028/2021-01/3 од 15. септембра 2021. године.