ЕУ подршка развоју унутрашњег тржишта Србије

Октобра 2023. године потиписан је уговор за пројекат „ЕУ подршка развоју унутрашњег тржишта Србије“ између Делегације ЕУ у Србији и конзорцијума Fundación Internacional Y Para Iberoamérica De Admón Y Políticas Públicas (FIIAPP) са партнерима у уговору о доприносу Slovak Agency for International Development Cooperation (SAIDC) и  L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) који ће трајати 3 године. 

Циљ пројекта је јачање развоја приватног сектора, трговине, истраживања и иновација оснаживањем и побољшањем тржишта и стварљњем повољног окружења за тржишне оператере. 

Осим Комисије, партнери на пројекту су: Комисија за заштиту конкуренције, Министарство унутрашње и спољне трговине, Министарство правде, Завод за интелектуалну својину, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство здравља и Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанску делатност (РАТЕЛ).

Вредност пројекта је 8.000.000 евра.