Душица Ђорђевић, члан Савета и заменик председника Комисије

Рођена 1976. године у Београду.

Завршила XIII београдску гимназију и Правни факултет Универзитета у Београду.

Радила као адвокатски приправник, а од 2004. године до 2017. године као државни службеник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација на нормативним и пословима правне хармонизације прописа у области заштите потрошача, заштите конкуренције и трговине.

Од 2017. до 2019. године радила као виши саветник у Комисији за заштиту конкуренције, а Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. децембра 2019. године изабрана је за члана Савета Комисије за контролу државне помоћи.

Одлука Владе 05 Број 02-12441/2018 од 20. децембра 2018. године именована за члана радне групе за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи.

Панелиста на више јавних дискусија и расправа о Нацрту закона о контроли државне помоћи и поводом отворених питања у области заштите конкуренције.

Аутор стручних коментара за Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014 и Закона о оглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016), као и одговора на питања претплатника базе правних прописа Paragraf Lex из области трговине и заштите потрошача  (у периоду од 2015-2017);

Учествовала на бројним семинарима на тему заштите конкуренције.