COVID-19

Ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19 на привреду, Влада Републике Србије јe донела следеће уредбе које представљају привремени оквир државне помоћи која се може доделити у ванредним околностима проузрокованим епидемијом, а ради помоћи учесницима на тржишту да очувају своју ликвидност и опораве се након кризе. На овај начин, Комисија је наставила усклађивање са правним тековинама Европске уније у овој области, нарочито са Привременим оквиром за мере државне помоћи у сврху подршке привреди с обзиром на пандемију COVID – 19 који је Европска комисија донела 9. марта 2020. године, а потом измењивала и допуњавала.